Novice

20. jan. 2020

ŽIVLJENJSKO POSLANSTVO

Vabim vas, da skupaj z mano raziščete kakšno je vaše življenjsko poslanstvo. Ko živimo in delamo...

12. jan. 2020

SINASTRIJA

Vabim vas, da se s pomočjo astrologije naučite razumeti sebe v odnosu do druge osebe (partnerja, družinskega...

20. dec. 2019

DARILNI BON ASTROTERAPIJA

Lepo darilo za vse priložnosti.
Kontakt
031/388 101

Katja Drobež 

katja.drobez@energe.si

Pisarnica:

Kančeva 4, Ljubljana

Poslovni naslov:

Energe d.o.o.

Cesta na Brdo 85   
1000 Ljubljana

MÅ : 3870286000
ID za DDV 20093489
TRR 29000-0050138672 odprt pri UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana

Energetska astrologija

Iz rojstne karte osebe lahko razberemo bazično zdravje človeka, njegov odnos do samega sebe, način na katerega goji medsebojne odnose in njegov splošni življenjski slog. Ugotovimo tip njegove osebnosti, vzorce obnašanja in blokade. Negativni odnos do sebe, slaba samopodoba, težavni medsebojno odnosi, slaba prehrana, slabe higienske navade in negativna čustva preko vzorcev obnašanja tako vplivajo na naše zdravje. Naš življenjski slog in čustveno mentalni procesi so v prvi vrsti povezani z elementom, ki prevladuje v naši karti in ga določajo postavitve planetov v znamenjih. Težavna področja v našem življenju nakazujejo in opisujejo tudi slabo aspektirani planeti, retrogradni planeti in planeti postavljeni v znamenjih svojega dna ali izgona.

                                      

Ko se dan na dan dogaja, da »živimo svojo rojstno karto« in v življenju uporabljamo zapisane »negativne vzorce obnašanja« bodo ti slej ali prej vplivali na naše zdravje. Energija našega energijskega polja je odraz našega odnosa do življenja na splošno. Čakre so povezovalni člen, ki omogočajo energijski pretok med našim fizičnim in energetskimi telesi, imajo pa tudi funkcijo izmenjave energij z našim okoljem. Tako se način človekovega doživljanja sveta odrazi na neuravnovešenem vrtenju čakre in se po določenem času prenese na fizično telo kot bolezen ali fizična bolečina. Iz rojstne karte lahko na podlagi postavitve planetov v hišah, znamenjih in aspektih neposredno razberemo katere čakre so podvržene neravnovesju. Preko ugotovitve neravnovesja v posameznih čakrah lahko potrdimo katere mentalno psihološke vzorce v svojem življenju oseba uporablja in kako se bo to sčasoma odrazilo na njegovem fizičnem zdravju.

Astroterapija lahko nakaže kako v praksi uporabiti vse te ugotovitve, da bi čim bolje ohranili svoje telesno, duÅ¡evno, čustveno  in duhovno zdravje.

Zdravje v rojstni karti

Človekovo zdravje je ravnovesje telesnega, duševnega, čustvenega, osebnega in duhovnega zdravja. Ko pride v organizmu do energetskega neravnovesja, je za to redkokdaj kriv le en vzrok. Običajno gre za kombinacijo več dejavnikov, ki v odvisnosti od osnovnega zdravja človeka včasih prej, včasih pa nekoliko kasneje porušijo ravnovesje v telesu do te mere, da govorimo o bolezni. Bolezen je tesno povezana z našim odnosom do samega sebe, medsebojnimi odnosi in splošno naravnanostjo do življenja ter življenjskim slogom, pri čemer govorimo o osebni higieni, fizični aktivnosti in zdravi prehrani. Naša miselno-čustvena naravnanost lahko naša fizična in energijska telesa zdravi ali pa nanje deluje razdiralno.

Če hočemo obdržati fizično zdravje, je tako potrebno ugotavljati ta neravnovesja in preko teh ugotovitev zdraviti naše vedenje. Ker je bolezen tesno povezana z našo miselno-čustveno dejavnostjo in našim življenjskim slogom, je rešitev spoznanje, da smo mi sami tisti, ki lahko za svoje zdravje največ naredimo. Tukaj lahko vstopi astrologija, saj je iz naše rojstne karte mogoče zelo dobro opisati naše osnovno zdravje, naše prehranjevalne navade, naš odnos do fizične aktivnosti, naše odnose in temperament, ki predstavlja osnovo za način na katerega razmišljamo in čustvujemo. Iz naše rojstne karte lahko torej zelo dobro ocenimo naš življenjski slog.

Iz rojstne karte je torej mogoče razbrati na katerih področjih našega življenja ravnovesje težje vzpostavimo, ali ga sploh ne moremo in kako se to sčasoma odrazi na našem zdravju.